Returns & Exchange

RETOURZENDINGEN


Wilt u een bestelling terugsturen? Misschien omdat u het product niet mooi vindt of misschien is er een andere reden waarom u het toch niet zou willen bestellen. Wat de reden ook is, u heeft het recht om uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst te annuleren zonder opgaaf van reden.

U heeft nog eens 14 dagen de tijd om uw product te retourneren na de annulering. U wordt dan gecrediteerd voor het volledige bedrag van de bestelling, inclusief verzendkosten. Alleen de kosten voor het terugsturen van uw huis naar de webshop zijn voor uw eigen rekening.

Deze kosten zijn ongeveer 6,95 per pakket, zie de exacte tarieven op de website van uw pakketdienst. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, wordt het product met alle geleverde accessoires en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Seassy Clothing geretourneerd. Om gebruik te maken van dit recht, kunt u contact met ons opnemen via het contact formulier of hello@seassy.nl.

ADRES

Seassy Clothing
Beijlkensweg 7 
6438KA Oirsbeek 
Nederland


Wij zullen dan het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na registratie van uw retourzending terugbetalen, mits het product reeds in goede staat is geretourneerd.

Als het product beschadigd is of de verpakking meer beschadigd is dan nodig is om het product te proberen, kunnen we vragen om een waardevermindering van het product. Behandel het product met zorg en zorg ervoor dat het goed verpakt is bij een retourzending.

Zonder bewijs van verzending met track en trace code worden verloren zendingen niet gecrediteerd. Het versturen van post is altijd op eigen risico!

RUILEN

Wilt u uw product ruilen? Dat is geen enkel probleem. U kunt hiervoor contact opnemen via het contact formulier of hello@seassy.nl. U draagt echter zelf de kosten voor het terugsturen van het product.

Ik heb het verkeerde afleveradres opgegeven!?
Per ongeluk een verkeerd afleveradres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zullen dan proberen de bestelling voor u te wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen via het contact formulier of hello@seassy.nl

RETURNS

You may want to return an order. Maybe because you don't like the product or maybe there's another reason why you wouldn't want to order it anyway. Whatever the reason is, you have the right to cancel your order up to 14 days after receipt without giving a reason.

You have a further 14 days to return your product after cancellation. You will then be credited with the full order amount including shipping costs. Only the costs for return from your home to the webshop are at your own expense.

These costs are approximately 6.95 per package, see the exact rates on your carrier's website. If you use your right of withdrawal, the product with all the accessories supplied and – if reasonably possible – will be returned to Seassy Clothing in its original condition and packaging. To use this right, please contact us via this contact form or hello@seassy.nl.

Seassy Clothing
Beijlkensweg 7 
6438KA Oirsbeek 
Netherlands

We will then refund the order amount due within 14 days of registration of your return provided that the product has already been returned in good order.

If the product is damaged or the packaging is more damaged than necessary to try the product, we can ask for a fall of value on the product. Treat the product with care and make sure it is properly packed on a return.

Without proof of shipping with tracking code, lost shipments are not credited. Sending mail is always at your own risk!

EXCHANGE


Product exchange?
Do you want to trade your product? That's not a problem at all. You can contact us via this contact form or hello@seassy.nl.l for this. However, you bear the costs of returning the product yourself.

I gave the wrong delivery address!?
Accidentally passed on a wrong delivery address? Please contact us as soon as possible. We will then try to change the order for you. You can contact us via this contact form or hello@seassy.nl.